Χρήσιμοι σύνδεσμοι

σχετικά με τις Περιφερειακές Εκλογές

Υπουργείο Εσωτερικών

Eπίσημη παρουσία του υπουργείου με λεπτομέρειες για την οργάνωση, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση

προβολή

Υπουργείο Εσωτερικών - Εκλογές

Γενική ενημέρωση για τις εκλογές από το Υπουργείο Εσωτερικών

προβολή

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Διαδικτυακή Πύλη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

προβολή

Υπουργείο Εσωτερικών - Το πρόγραμμα Καλλικράτης

Πλήρης ενημέρωση για το πρόγραμμα Καλλικράτης από το Υπουργείο Εσωτερικών

προβολή

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

προβολή

Μάθε που ψηφίζεις

Επίσημα στοιχεία εκλογικού σώματος από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Έλληνες πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες και Ομογενείς μετανάστες

προβολή