Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αιτωλοακαρνανίας

σε αλφαβητική κατάταξη

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ