Πρόγραμμα συνδυασμού

για τις Περιφερειακές Εκλογές 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι δεσμεύσεις μας 2019-2024

Πρόγραμμα συνδυασμού για τις Περιφερειακές Εκλογές 2019

μεταφόρτωση

Το όραμά μας για την Δυτική Ελλάδα. Προοπτική Προόδου 2019-2024.
Τα Δικαιώματα του Πολίτη της Δυτικής Ελλάδας δεσμεύσεις μας για την επόμενη πενταετία.

01

Διαφάνεια, Λογοδοσία, Σεβασμός

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που χρειάζομαι. Από την Περιφερειακή Διακυβέρνηση στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

μεταφόρτωση

02

Υποδομές Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στρατηγική προσπελασιμότητας

μεταφόρτωση

03

Παραγωγικός Αναπτυξιακός Μετασχηματισμός

Από την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στον παραγωγικό μετασχηματισμό

μεταφόρτωση

04

Δίκαιη Ανάπτυξη

Κοινωνική Αλληλεγγύη - Ποιότητα Ζωής

μεταφόρτωση

05

Περιβάλλον - Πολιτισμός - Τουρισμός

Απολαμβάνουμε το περιβάλλον μας, προβάλλουμε τον πολιτισμό μας

μεταφόρτωση

Πρόοδος σημαίνει ανάπτυξη. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς προσπάθεια και προσπάθεια σημαίνει δουλειά. Αυτό κάναμε στην προηγούμενη περίοδο. Αυτό θα κάνουμε και στην επόμενη.

Kαι αυτό είναι Δέσμευση